51. مقدمه و تصحیح انتقادی معاش السّالکین سیّدمحمّد نوربخش

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-40

جمشید جلالی شیجانی


52. تبیین حرکت‌شناسی ابن‌سینا در سنّت تفسیری حلّ مشکلات الإشاراتِ طوسی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-52

محمد جواد اسماعیلی


53. خرّة کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

سعید انواری؛ سپیده رضی


54. شرح و نقد دیدگاه صدرالمتألهین دربارة آموزة وحیانیِ رجعت

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-38

علی افضلی


55. تعریف حمل به «ارتباط میان مراتب ادراکی انسان» در برابر تعریف متداول آن به «اتّحاد»

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-47

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


56. جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات‌های شیخ اشراق با ستارگان

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-49

سعید انواری


57. بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

اسماء اسحاقی نسب؛ حسین زمانیها


58. پروکلوس و مسأله خوریسموس

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-68

امیرحسین ساکت


59. سروده‌های حکیم میرفندرسکی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-82

ایرج داداشی؛ فرهنگ مظفر


60. «موجود» و «وجود» در کتاب الحروف فارابی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

فاطمه شهیدی


61. بررسی و تحلیل رویکرد ذهن‌گرایی در معرفت‌شناسی توماس آکوئیناس

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

غلامحسین خدری


62. ابن‌مقفع و مکتب اخلاقی وی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-76

رستم فلاح؛ احد فرامرز قراملکی


63. نسبت‌های چهارگانه در بوته نقد

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 71-90

علی‌اصغر جعفری‌ولنی


64. نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-74

محمد سعیدی مهر؛ مهدی فرجی پاک


65. نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94


66. تفسیر فلسفی شب قدر بر مبنای جهان شناسی و زمان شناسی حکمای الهی معاصر شیعه

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-94

مهدی فدایی مهربانی


67. نقد و معرفی کتاب رسائل الشجرة الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه اثر شمس الدین محمد شهرزوری

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 139-144

شهین اعوانی


68. صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکاء آراء ابن سینا

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 43-74

ایرج داداشی


69. نگاهی به متون مذهبی علویان- بکتاشیان آناتولی

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-66

شهاب ولی


70. ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-100

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


71. درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد)

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-86

سعید رحیمیان


72. سابقه « پیر ما » در غزلی از حافظ-

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-67

نصرالله پورجوادی


73. بیان الفرق بین الإلحاد والزندقة و التعطیل و بین دقائق التوحید از ابواسحاق بن نظام بن منصور شیرازی واعظ (به انضمام دو اجازه به جلال الدین صدیق طبسی)

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 43-59

محمد سوری


74. نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-57

نادیا مفتونی


75. نسبت سلمان و سهروردی در نگاه هانری کربن

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-62

رضا کوهکن