51. مقدمه و تصحیح انتقادی معاش السّالکین سیّدمحمّد نوربخش

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-40

جمشید جلالی شیجانی


52. تبیین حرکت‌شناسی ابن‌سینا در سنّت تفسیری حلّ مشکلات الإشاراتِ طوسی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-52

محمد جواد اسماعیلی


53. خرّة کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

سعید انواری؛ سپیده رضی


54. شرح و نقد دیدگاه صدرالمتألهین دربارة آموزة وحیانیِ رجعت

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-38

علی افضلی


55. تعریف حمل به «ارتباط میان مراتب ادراکی انسان» در برابر تعریف متداول آن به «اتّحاد»

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-47

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


56. سمبولیسم از منظر سنت گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول


57. بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

اسماء اسحاقی نسب؛ حسین زمانیها


58. پروکلوس و مسأله خوریسموس

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-68

امیرحسین ساکت


59. سروده‌های حکیم میرفندرسکی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-82

ایرج داداشی؛ فرهنگ مظفر


60. «موجود» و «وجود» در کتاب الحروف فارابی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

فاطمه شهیدی


61. بررسی و تحلیل رویکرد ذهن‌گرایی در معرفت‌شناسی توماس آکوئیناس

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

غلامحسین خدری


62. ابن‌مقفع و مکتب اخلاقی وی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-76

رستم فلاح؛ احد فرامرز قراملکی


63. نسبت‌های چهارگانه در بوته نقد

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 71-90

علی‌اصغر جعفری‌ولنی


64. نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-74

محمد سعیدی مهر؛ مهدی فرجی پاک


65. نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94


66. تفسیر فلسفی شب قدر بر مبنای جهان شناسی و زمان شناسی حکمای الهی معاصر شیعه

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-94

مهدی فدایی مهربانی


67. نقد و معرفی کتاب رسائل الشجرة الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه اثر شمس الدین محمد شهرزوری

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 139-144

شهین اعوانی


68. صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکاء آراء ابن سینا

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 43-74

ایرج داداشی


69. نگاهی به متون مذهبی علویان- بکتاشیان آناتولی

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-66

شهاب ولی


70. ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-100

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


71. درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد)

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-86

سعید رحیمیان


72. سابقه « پیر ما » در غزلی از حافظ-

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-67

نصرالله پورجوادی


73. بیان الفرق بین الإلحاد والزندقة و التعطیل و بین دقائق التوحید از ابواسحاق بن نظام بن منصور شیرازی واعظ (به انضمام دو اجازه به جلال الدین صدیق طبسی)

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 43-59

محمد سوری


74. نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-57

نادیا مفتونی


75. نسبت سلمان و سهروردی در نگاه هانری کربن

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-62

رضا کوهکن