تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

دوره 18، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 283-311

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی


بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی- اخلاقی نوکنفوسیوسی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 291-314

مرجان نوری؛ نوری سادات شاهنگیان


Aristotle's Rationalism :A Reply to Barnes

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 5-20

یاسمن هشیار


تلقی ابن عربی از "زمان" در کتاب الفتوحات المکیه

دوره 15، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 203-230

حمید رضا هاشمی


مبانی فلسفی هنر در آثار ابن‌سینا

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 259-278

حسین هاشم نژاد


رساله فی الفرق بین الزمان و الدهرو السرمد

دوره 15، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 261-283

رضا حصاری؛ حامد ناجی اصفهانی


بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 271-298

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی


رویکرد معرفتی به انواع طبیعی زیستی

دوره 18، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 313-333

محمدمهدی هاتف


المبدأ والمعاد ابن‌سینا تحلیل مضمونی، ارزیابی پژوهش‌ها و نسخه‌شناسی اثر

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 315-346

سید حامد هاشمی؛ محمد جواد اسماعیلی


ملاحظاتی در باب آموزة هراکلیتوس (قطعة ب 25) در سنت آباء کلیسا

دوره 15، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 5-23

لیلیانا کارولینا کارولینا سانچس‌کاسترو


Experience and the Space of Reasons Rorty and McDowell on Kant and Wittgenstein

دوره 17، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 5-35

محمد آزادپور


چگونگی تکوین هنر و صناعت نزد عبرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

سمیه جلالیان؛ ایرج داداشی


داستان‌پردازی و مدل‌سازی: هستی‌شناسی داستان‌انگارانه و مسئلۀ بازنمایی در مدل‌های علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

حسین شیخ رضایی


غزالی و آغاز نفوذ روش تفکّر فلسفی در کلام اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

رحمان احترامی


تحریرهای اول و دوم شمس الدین سمرقندی از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

اسدالله فلاحی


ارکان اندیشۀ‌ عرفانی ایمانوئل‌ سودنبرگ

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 35-62

حبیب بشیرپور؛ شهرام پازوکی


نسبت میان نظر و عمل در ارسطو بنا بر تفسیر هیدگر

دوره 17، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 59-84

بهمن پازوکی