تعداد مقالات: 276
251. مطالعه تطبیقی آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار در باب معماری اسلامی

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-106

سیدهادی جلالی؛ نیر طهوری؛ ایرج اعتصام


253. «ماهیت» در اندیشه قاضی سعید قمی

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 93-121

مهدی حریری؛ سید محمود یوسف ثانی؛ سید حسین موسویان


254. رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بررسی ادله اریگن در امکان شناخت خدا

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-126

زهرا دشتی؛ شهرام پازوکی


255. تاملی بر سمانتیک و متافیزیک قابلیت‌ها

دوره 18، شماره 39.، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-142

محمدحسین محمدعلی خلج


256. ترکیب اتحادی از منظر صدرالدین دشتکی

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-149

داود حسینی؛ رضا درگاهی فر


257. ترجمه ریشه‌ای و تفسیر ریشه‌ای، مقایسه دو آزمایش ذهنی

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-144

حسین شقاقی


259. بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-167

الهه صفری؛ ابوالفضل محمودی


262. راه فکری هایدگر: مراحل و منازل

دوره 18، شماره 39.، بهار و تابستان 1400، صفحه 171-199

سید مسعود زمانی


263. پردیس آسمانی کوئِن‌لوئِن در تعلیم دائویی

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-200

اسماعیل رادپور


264. تبیین دلایل ابن‌سینا برای اسناد صدق و کذب به گویندة خبر در تحلیل قضیه

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 187-205

حمید علایی نژاد؛ محمدمسعود خداوردی


265. تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 201-228

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه


267. بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-232

معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار


269. قرابت بیان رمزی‌ـ‌تمثیلی سهروردی و افلاطون دربارۀ خودشناسی به‌عنوان سرآغاز سلوک فلسفی

دوره 18، شماره 39.، بهار و تابستان 1400، صفحه 229-260

رضا کورنگ بهشتی؛ مجید طاوسی ینگابادی


270. تصحیح علمی -انتقادی رسالة «النیروزیّة»

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-253

لیلا کیان‌خواه؛ سید حسین موسویان


272. تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

دوره 18، شماره 39.، بهار و تابستان 1400، صفحه 261-289

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی


273. حکمت خسروانی در اندیشة حافظ شیرازی و بررسی امکان تأثیر اندیشة شیخ اشراق بر آن

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 283-312

محمد رضا مرادی؛ شبنم حاجی میرزایی


274. رویکرد معرفتی به انواع طبیعی زیستی

دوره 18، شماره 39.، بهار و تابستان 1400، صفحه 291-312

محمدمهدی هاتف


275. خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریه ی تکامل داروین

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 313-340

فاطمه مشکی باف مقدم؛ فرح رامین