76. نظریه «ایجاب بتی» نزد سهروردی، دلیل ها و پیامدهای آن

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-72

اسدالله فلاحی


77. مقایسه نامحدود وجودی با نامحدود کمّی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-84

روح‌الله سوری؛ زهرا بیگلری


78. دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-82

محمد هادی توکلی؛ حسینعلی شیدانشید


79. ارزیابی برهان پیامد ون اینوگن در برابر مسئولیت اخلاقی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-64

جواد دانش


80. مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-77

اشرف روشندل پور؛ شاهرخ حکمت


81. بررسی تطبیقی سه‌گانه های حکمت اسلامی و عرفان مولوی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-71

علی بابایی


82. ادراک خیال به مثابه رابطه ای دوسویه میان نفس و عالم خیال از دید سهروردی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-56

منیره پلنگی؛ زینب محمدنژاد


83. ایران: شرق میانی نگاهی حکمی به جامعیّت وجوه شرقی و غربی ایران

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-61

محمدرضا ریخته‌گران


84. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-70

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


85. زبان دین از منظر علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-84

شهاب شهیدی


86. رازورزی و رمزگرایی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-90

ایمان شفیع‌بیک


87. نقش قوه در تبیین وجود موجودات مادی در فلسفه ارسطو

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-118

احمد عسگری


88. مقالة فی الشکل الرابع أبوالفتوح ابن‌الصلاح الهمدانی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-118

اسدالله فلاحی


89. تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناختی حکمت اشراق

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-79

عبدالحسین خسروپناه


90. روش جمع و تطبیق نزد ابن‌ابی‌جمهور

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-100

رضا کوهکن


91. ابن‌عربی و نظریة کسب اشاعره و خلق معتزله

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 71-90

مهدی زمانی


92. تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-108

محمّدعلی طاوسی؛ محمودرضا اسفندیار


93. جایگاه ثتا در مابعدالطبیعه

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-122

احمد عسگری


94. هویت تعلقی نفس و آثار آن در حکمت متعالیه

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 95-110

عبدالله محمدی


95. A Critical Examination of Ibn-Sina’s Theory of the Conditional Syllogism

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-20

ضیاء موحد


96. رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-108

بابک عالیخانی


97. معرفی کتاب المختار من مناقب الأخیار

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 67-72

محمود سوری


98. تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-128

سید حسین موسویان؛ سعید انواری


99. هورقلیا» در نزد سهروردی

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-104

بابک عالیخانی


100. کاربردهای سه‌گانه عقل در نظر غزالی

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-87

زهرا پورسینا