51. جایگاه «صورت» در هنر دینی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-49

سعید بینای مطلق


52. پاسخ به مسألۀ شر در الهیات زردشتی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-56

سعید انواری


53. ابن سینا و طبقه بندی حکمت تحلیل، تحقیق و تصحیح رسالة اقسام الحکمه

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 35-138

محسن کدیور


54. احیاء علوم ‌الدّین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-50

شهرام پازوکی


55. هدف خدا از خلقت در ساحت عقل و نقل

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-59

مرتضی پویان


56. ایده » بلاکیف « در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-64

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقیام کرباسی


57. ادراک خیال به مثابه رابطه ای دوسویه میان نفس و عالم خیال از دید سهروردی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-56

منیره پلنگی؛ زینب محمدنژاد


58. بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-60

اسماء اسحاقی نسب؛ حسین زمانیها


59. نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-57

نادیا مفتونی


60. ارزیابی برهان پیامد ون اینوگن در برابر مسئولیت اخلاقی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-64

جواد دانش


61. صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکاء آراء ابن سینا

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 43-74

ایرج داداشی


62. بیان الفرق بین الإلحاد والزندقة و التعطیل و بین دقائق التوحید از ابواسحاق بن نظام بن منصور شیرازی واعظ (به انضمام دو اجازه به جلال الدین صدیق طبسی)

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 43-59

محمد سوری


63. نسبت سلمان و سهروردی در نگاه هانری کربن

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-62

رضا کوهکن


64. بررسی و تحلیل رویکرد ذهن‌گرایی در معرفت‌شناسی توماس آکوئیناس

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

غلامحسین خدری


65. بررسی تطبیقی سه‌گانه های حکمت اسلامی و عرفان مولوی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-71

علی بابایی


66. نظریه «ایجاب بتی» نزد سهروردی، دلیل ها و پیامدهای آن

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-72

اسدالله فلاحی


67. ایران: شرق میانی نگاهی حکمی به جامعیّت وجوه شرقی و غربی ایران

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-61

محمدرضا ریخته‌گران


68. پروکلوس و مسأله خوریسموس

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-68

امیرحسین ساکت


69. نگاهی به متون مذهبی علویان- بکتاشیان آناتولی

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-66

شهاب ولی


70. سابقه « پیر ما » در غزلی از حافظ-

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-67

نصرالله پورجوادی


71. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-70

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


72. نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-74

محمد سعیدی مهر؛ مهدی فرجی پاک


73. مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-77

اشرف روشندل پور؛ شاهرخ حکمت


74. سروده‌های حکیم میرفندرسکی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-82

ایرج داداشی؛ فرهنگ مظفر


75. «موجود» و «وجود» در کتاب الحروف فارابی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

فاطمه شهیدی