1. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


2. جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس)

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-171

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان