کلیدواژه‌ها = اعیان ثابته
بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 89-118

محمد جواد سعیدی زاده


علم پیشین مغایرِ متصل با ذات از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 167-182

ابراهیم رستمی؛ سید روح اله دهقان باغی


اعیان ثابته بستر تحقق برزخیت خیال

دوره 11، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 33-54

حجت‌الله باقری؛ سید محمود یوسف‌ثانی