کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
تعداد مقالات: 2
1. حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-134

حسینعلی شیدان شید؛ محمد هادی توکلی


2. نوع متوسط بودن ماهیت انسان از منظر ملاصدرا

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-134

باقر گرگین؛ حامد ناجی اصفهانی