کلیدواژه‌ها = سهروردی
تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

دوره 18، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 283-311

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی


بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 183-200

سید علی طالقانی؛ ابوالقاسم صادقی


دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار

دوره 13، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 61-82

محمد هادی توکلی؛ حسینعلی شیدانشید


نقش خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 183-204

محمد ابراهیم نتاج