موضوعات = ادیان و عرفان
تعداد مقالات: 14
2. بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-167

الهه صفری؛ ابوالفضل محمودی


3. بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-232

معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار


4. تحلیل مابعدالطّبیعی علم و معرفت قدسی و تمایزشان از فلسفه از منظر دکتر سیّد حسین نصر و سنّت گرایان

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-165

سعید دهقانی؛ غلامرضا اعوانی؛ علیرضا حسن پور


5. ایران: شرق میانی نگاهی حکمی به جامعیّت وجوه شرقی و غربی ایران

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-67

محمدرضا ریخته‌گران


6. والنتینیه و آموزۀ مونیستی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-108

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


7. پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-178

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


8. «انسان قدیم» در شاهنامه بر اساس تعالیم دائویی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112

مریم اسدیان؛ بابک عالیخانی


9. معانی تمثیلی آب در تعلیم دائویی: نظرگاه طریقت اسلامی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-17

اسماعیل رادپور


11. مقدمه و تصحیح انتقادی معاش السّالکین سیّدمحمّد نوربخش

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-40

جمشید جلالی شیجانی


12. جعفر خُلدی صوفیِ ناشناختة مکتب بغداد

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-108

محمد سوری؛ محمود سوری


13. رویکرد عرفانی شیخ محمود شبستری در تحلیل نظریه تناسخ

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-124

لادن صالحین


14. جایگاه امشاسپندان در جهان‌شناسی مزدایی و نقش آنها در سلوک فردی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-182

فاطمه لاجوردی