1. مواجه دیدگاه صورت‌گرایان توماسی با اشکال جفت شدن نظریه دوگانه‌انگاری جوهری

صفحه 5-26

مهدی امیریان؛ امیراحسان کرباسی زاده


2. جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات‌های شیخ اشراق با ستارگان

صفحه 27-49

سعید انواری


3. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

صفحه 51-70

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


4. هستی‌شناسی، روش‌شناسی، و رابطه‌ی آن‌ها در طبیعت‌گرایی فلسفی

صفحه 71-90

حامد بیکران بهشت؛ حسین شیخ‌رضایی


5. بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

صفحه 159-174

سید علی طالقانی؛ ابوالقاسم صادقی


6. تصویرسازی های بیدل از حقیقت اعیان ثابته

صفحه 175-198

مسعود صدقی


7. بررسی نظریه سلسله های علّی راسل

صفحه 199-218

وجیهه عادلی؛ مهدی منفرد


8. بخت، اتفاق و علیت عرضی در دیدگاه ارسطو

صفحه 237-262

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی