دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چگونگی تکوین هنر و صناعت نزد عبرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

سمیه جلالیان؛ ایرج داداشی


داستان‌پردازی و مدل‌سازی: هستی‌شناسی داستان‌انگارانه و مسئلۀ بازنمایی در مدل‌های علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

حسین شیخ رضایی


غزالی و آغاز نفوذ روش تفکّر فلسفی در کلام اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

رحمان احترامی


دو تحریر از قضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس‌ الدین سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

اسدالله فلاحی


روش دکارت در تبدیل استنتاج به شهود ( بررسی 3 قاعده نخست از رساله قواعد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

علی اردشیر لاریجانی