دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. چگونگی تکوین هنر و صناعت نزد عبرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

سمیه جلالیان؛ ایرج داداشی


2. روش دکارت در تبدیل استنتاج به شهود ( بررسی 3 قاعده نخست از رساله قواعد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

علی اردشیر لاریجانی


3. داستان‌پردازی و مدل‌سازی: هستی‌شناسی داستان‌انگارانه و مسئلۀ بازنمایی در مدل‌های علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

حسین شیخ رضایی