مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسادکتری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

چکیده
مارتین لینگز به‌عنوان یکی از نمایندگان برجسته سنت‌گرایی متأخر، ادامه‌دهنده و تکمیل‌کننده کار اسلاف خود بوده و برخی از زمینه‌های ناکاویده سنت را مورد تحقیق و تحلیل قرار داده است؛ یکی از مهم‌ترین این زمینه‌ها، ادبیات نمایشی و نمایش است.
پیش از لینگز، توجهی جدی از سوی محققان هنر قدسی به نمایش دیده نمی‌شد و پس از او نیز چندان مورد اعتنا واقع نشد؛ و او تا حد زیادی در کار خود درون جریان سنت‌گرایی، یگانه محسوب می‌شود. او در «شکسپیر در پرتو هنر عرفانی»، تلاش می‌کند زمینه‌های لازم برای خوانش قدسی – بخوانید درست – متون شکسپیر را فراهم آورد و الزامات عملی یک «اجرای موفق» از نمایشنامه‌هایی این‌چنینی را نشان دهد.
بر این مبنا «مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی» تلاشی در جهت نشان دادن ابعاد و دلالت‌های نظری و عملی خوانش نمایشنامه‌هایی با صبغه عرفانی توسط مارتین لینگز خواهد بود.
کلمات کلیدی: مارتین لینگز، نمایش عرفانی، سنت‌گرایی، هنر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Martin lings and theatre: toward a Poetics of mystic dram

نویسنده [English]

  • seyed Rahman mortazavi
Post doctorate researcher in Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

Abstract
Martin lings as one of the most important thinkers of late traditionalism, is the extender and completer of its predecessors and analyses some undeveloped spheres of the tradition; one of these spheres is the dram and dramatic literature.
Before Lings, there were hardly any attention to the dram as a sacred art and so after him; great traditionalists as Genon, Schuon and Coomaraswamy paid attention to literature but not to dramatic literature; and he is from this point of view, in most part, unique in traditionalism. He attempts in "Shakespeare in the light of sacred art' to prepare necessary grounds for a sacred reading- read proper reading -of Shakespeare texts and to show practical and theoretical necessities of such texts.
So " Martin lings and theatre: toward a Poetics of mystic dram" will be an attempt to show dimensions and implications for reading dramas with mystic themes.
Key words: Martin lings, mystic dram, traditionalism, art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martin Lings
  • mystic dram
  • Traditionalism
  • art

 

-      لینگز، مارتین، تصوف چیست؟ ترجمة مرضیه شنکایی و علی مهدی زاده، نشر مدحت، تهران، 1378.

-      لینگز، مارتین، شکسپیر در پرتو هنر عرفانی ترجمه سودابه فضایلی، نقره، تهران،  ۱۳۶۵.

-      لینگز، مارتین،  عارفی از الجزایر، ترجمة نصرالله پورجوادی، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، تهران، ۱۳۶۰.

-      ــــــــــــ،  هنر خط و تذهیب قرآن، ترجمة مهرداد قیومی بیدهندی، گروس، تهران، ۱۳۷۷.

-      ــــــــــــ، محمّد، ترجمة دکتر سعید تهرانی نسب، حکمت، تهران، ۱۳۹۱.

-      Lings, martin (1966),Shakespeare in the Light of Sacred Art, London: George Allen & Unwin Ltd.

-      Schuon, Frithjof (2007), Art from the Sacred to the Profane: east and west, U. S. A.: World Wisdom.

-       ــــــــــــــ,)2008(,Christianity Islam Perspectives on Esoteric Ecumenism, U. S. A.:World Wisdom.

-      ــــــــــــــ , (2002), Form and Substance in theReligions, World Wisdom, U. S. A.: World Wisdom.

-      ــــــــــــــ , )2007(, Spiritual Perspectives and Human Facts, U. S. A: World Wisdom

-      ــــــــــــــ ,) 1984(, The Transcendent Unity of Religions, U.S.A: Quest Book.

-      Spurgeon, Caroline F. E. (2010), Mysticism in English Literature, Montana, Kissinger Legacy Reprints.