1. مقایسه نامحدود وجودی با نامحدود کمّی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-84

روح‌الله سوری؛ زهرا بیگلری