1. از خیال‌شناسی ابن‌عربی تا معرفت‌شناسی صدرایی

صفحه 5-28

نفیسه اهل سرمدی


2. بررسی معانی حق در فلسفه ابن‌سینا

صفحه 29-50

محسن حبیبی


3. پروکلوس و مسأله خوریسموس

صفحه 51-68

امیرحسین ساکت


4. رازورزی و رمزگرایی در فلسفه‌ افلاطون

صفحه 69-90

ایمان شفیع‌بیک


5. خمیرة ازلی در نزد سهروردی و رنه‌گنون

صفحه 113-148

بابک عالیخانی


6. خوانش‌ها و مکاتب فلسفة سیاسی اسلامی

صفحه 113-148


7. A Brief Survey of Vedāntic Oneirology

صفحه 5-16

اسماعیل رادپور


8. The Right to Excellence Illumination and Human Rights

صفحه 17-32

عباس منوچهری