1. فارابی، نراقی و غروی، مبتکران «برهان وجودی» در حکمت اسلامی

صفحه 5-28

علی افضلی


2. قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق

صفحه 29-57

غلامرضا اعوانی؛ ایرج داداشی


3. مقایسه نامحدود وجودی با نامحدود کمّی

صفحه 59-84

روح‌الله سوری؛ زهرا بیگلری


4. کلیسای کاتولیک و جهان مدرن

صفحه 85-110

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی


5. تأمّلی در ماهیت تصدیق

صفحه 111-135

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره‌باغ


6. بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه

صفحه 137-154

سید رحمان مرتضوی باباحیدری؛ امیر نصری


7. بررسی و نقد انتقادات شیخ احمد احسائی به «قاعده بسیطالحقیقة کل‌الاشیاء» در حکمت متعالیه

صفحه 155-169

سید محمد موسوی؛ محمود صیدی


8. بررسی صحّت انتساب رسالة عیون الحکمة به ابن‌سینا

صفحه 171-190

کرامت ورزدار؛ زینب برخورداری


9. پیشینه‌ها و نوآورى‌های سهروردى در تقلیل تعداد مقولات

صفحه 191-211

محمود هدایت افزا؛ احمد بهشتی