اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا زکیانی

منطق عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693197/?lang=fa-ir
zakianiatu.ac.ir
00982166966060
0000-0003-3413-0375


https://civilica.com/p/181758/