هیأت تحریریه:

غلامرضا زکیانی                      دانشیار و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

شهرام پازوکی                        استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

غلامحسین ابراهیمی دینانی        استاد بازنشسته دانشگاه تهران

غلامرضا اعوانی                      استاد بازنشسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

شهین اعوانی                          دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نصرالله پورجوادی                    استاد بازنشسته دانشگاه تهران

بابک عالیخانی                        دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

حسین معصومی همدانی            استادیار بازنشسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سیدضیاء‌ موحد                       استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سیدمحمود یوسف‌ثانی               دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

سید‌حسین نصر                       استاد دانشگاه جرج واشنگتن

ویلیام چیتیک                         استاد دانشگاه ایالتی نیویورک- استونی بروک

اکیرو ماتسوموتو                     استاد دانشگاه سنت توماس اوزاکا- ژاپن

تو وِ مینگ                             استاد دانشگاه هاروارد


اعضای هیات تحریریه


غلامرضا زکیانی رئیس

منطق