اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 559
تعداد پذیرش 112
تعداد پذیرش بدون داوری 35
تعداد عدم پذیرش 373
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 255

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 276
تعداد مشاهده مقاله 225583
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120040
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
درصد پذیرش 20 %