آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 510
تعداد پذیرش 105
تعداد پذیرش بدون داوری 35
تعداد عدم پذیرش 345
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 236

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 205902
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 110625
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
درصد پذیرش 21 %