نویسنده = ������������������ ��������������
گله از فراق شرح غزالی از سعدی

دوره 06، شماره 13، اسفند 1388، صفحه 29-42

نصرالله پورجوادی


سابقه « پیر ما » در غزلی از حافظ-

دوره 06، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 51-67

نصرالله پورجوادی