نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 203-230

10.22034/iw.2020.239274.1431

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه


مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 77-94

10.22034/iw.2018.59782

مریم سلطانی کوهانستانی