نویسنده = ������������ ������������������ ������
روش دکارت در تبدیل استنتاج به شهود ( بررسی 3 قاعده نخست از رساله قواعد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.22034/iw.2020.262340.1487

علی اردشیر لاریجانی