کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تمایز امکان و احتمال از منظر ابن‌سینا

دوره 20، شماره 44، اسفند 1402، صفحه 275-300

10.22034/iw.2023.407225.1709

مرتضی مزگی نژاد


هدف خدا از خلقت در ساحت عقل و نقل

دوره 13، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 37-59

مرتضی پویان


بررسی صحّت انتساب رسالة عیون الحکمة به ابن‌سینا

دوره 13، شماره 29، شهریور 1395، صفحه 171-190

کرامت ورزدار؛ زینب برخورداری


پیشینه‌ها و نوآورى‌های سهروردى در تقلیل تعداد مقولات

دوره 13، شماره 29، شهریور 1395، صفحه 191-211

محمود هدایت افزا؛ احمد بهشتی


بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 28، اسفند 1394، صفحه 41-60

اسماء اسحاقی نسب؛ حسین زمانیها


بررسی و تحلیل نظریه حرکت توسطیه و قطعیه

دوره 11، شماره 25، شهریور 1393، صفحه 119-136

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی