کلیدواژه‌ها = لوگوس
مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 37-62

10.22034/iw.2021.276783.1512

علیرضا اسمعیل زاده برزی


تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 203-230

10.22034/iw.2020.239274.1431

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه


ضرورت سبک محاوره در فلسفه افلاطون

دوره 10، شماره 23، شهریور 1392، صفحه 5-34

ملیحه ابویی مهریزی