کلیدواژه‌ها = افلاطون
مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 77-94

10.22034/iw.2018.59782

مریم سلطانی کوهانستانی


پروکلوس و مسأله خوریسموس

دوره 12، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 51-68

امیرحسین ساکت


معرفت شهودی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 10، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 81-104

ایمان شفیع بیک