دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

صورت‌بندی مفهومی تمایز «ذهن» در مقابل «نفس» نزد صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/iw.2024.419050.1728

محمدحسین وفائیان


تأثیر تعالیم سهروردی بر اندیشه‌های افضل‌الدّین کاشانی در زمینۀ حکمت نظری و عملی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/iw.2024.428009.1746

بابک عالیخانی؛ مریم اسدیان


فهم موضوعی، فهم گزاره‌ای و نسبت میان آن‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/iw.2024.425839.1744

ابوتراب یغمائی