پاسخ به مسألۀ شر در الهیات زردشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه و کلام اسلامی، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

مسألة شر یکی از مباحث مطرح در فلسفه و به‌خصوص در رشتة فلسفة دین است. بسیاری این مسأله را جدی‏ترین نقد عقلانی بر اعتقاد به ‏وجود خدا دانسته و آن را پناهگاه الحاد می‌نامند و به عنوان مطلبی نو‌ظهور معرفی می‌نمایند. در این مقاله نشان می‌دهیم که این مسائل، سال‌ها پیش، عیناً توسط متکلمان زردشتی مطرح شده است. همچنین راه حل آنها برای این مسأله نیز مورد بررسی قرار گرفته است و به کمک نظریات برخی از عرفای اسلامی، وجود دو مبدأ خیر و شر در آیین مزدیسنا، با صفات جمال و جلال الهی تطبیق داده شده و از این طریق نشان داده شده است که چگونه می‌توان با استناد به پاسخ عرفای مکتب خراسان به مسألة شر، آیین زردشتی را کیشی توحیدی به شمار آورد.

کلیدواژه‌ها