اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عسکر دیرباز

فلسفه اسلامی رئیس مو‌ٔسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

qom.ac.ir/adirbaz
a.dirbaz5597gmail.com
02166966060

سردبیر

شهرام پازوکی

ادیان و عرفان استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

simap.irip.ir/cv/pazouki/
shpazoukihotmail.com
00982166965633
0000-0001-7886-9855

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه اسلامی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

wiki2.org/en/Gholamhossein_Ebrahimi_Dinani
dinaniirip.ac.ir
dinani@gmail.com
0000-0002-3351-9795


https://en.wikipedia.org/wiki/Gholamhossein_Ebrahimi_Dinani

https://philosophyar.net/dinani/

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://www.noormags.ir/view/en/creator/82172/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C

http://iaukhsh.ac.ir/?p=6927

https://olama-orafa.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86/

غلامرضا اعوانی

فلسفه غرب عضو هیئت علمی گروه فلسفه غرب

www.irip.ac.ir/fa/home/research/azabazneshasteh/aavanigholamreza-Gholamreza-Aavani-Aavani-Gholamreza
aavanigholamreazgmail.com
02167238215
0000-0002-4631-8976


https://en.wikipedia.org/wiki/Gholamreza_Aavani

https://www.fisp.org/gholamreza-aavani

http://www.ias.ac.ir/index.php/en/members/fellows

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://weibenglish.sinaapp.com/aavani-gholamreza%EF%BC%88%EF%BC%89/

https://www.noormags.ir/view/en/creator/155694

شهین اعوانی

فلسفه غرب- اخلاق دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

simap.irip.ir/cv/awani/?lang=fa-ir
shaawanigmx.de
00982166965635
0000-0002-2378-5029

غلامرضا زکیانی

منطق عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693197/?lang=fa-ir
zakianiatu.ac.ir
00982166966060
0000-0003-3413-0375


https://civilica.com/p/181758/

سیدضیاء‌ موحد

منطق استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (بازنشسته)

www.irip.ac.ir/fa/home/research/azabazneshasteh/movahedseyyedzia-Seyyed-Zia-Movahed-Movahed-Seyyed-Zia
szia110yahoo.com
00982167238208


https://en.wikipedia.org/wiki/Ziya_Movahed

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF

 

some articles

https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.rml/1317305581

https://philpapers.org/archive/MOVSOS.pdf

http://www.javidankherad.ir/article_32895_cbd5daea2092e2d583941af11504e250.pdf?lang=en

http://www.javidankherad.ir/article_32948_a70f1286b01442fa2d0c1564ca042455.pdf?lang=en

http://www.javidankherad.ir/article_33951_4c0941c59996746be96f4468fe789e3f.pdf?lang=en

http://www.javidankherad.ir/article_33720_08c2df5de0a2919f5734e1e5c6c56071.pdf?lang=en

http://www.javidankherad.ir/article_33671_743196aef0c67eebda81d1441f6f6329.pdf?lang=en

http://www.javidankherad.ir/article_32969_ec1963606191943ce3accdf2eb318c07.pdf?lang=en

سیدمحمود یوسف‌ثانی

منطق دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

simap.irip.ir/cv/yousofsani/
yosefsaniyahoo.com
00982167238221

سید‌حسین نصر

حکمت خالده استاد دانشگاه جرج واشنگتن

scholar.google.com/citations?user=S9yBpOMAAAAJ&hl=en
shnasrgwu.edu

h-index: 7  

ویلیام چیتیک

عرفان اسلامی استاد دانشگاه ایالتی نیویورک- استونی بروک

www.stonybrook.edu/commcms/asianamerican/facultystaff/WilliamChittick.php#Biography
william.chittickstonybrook.edu

h-index: 5  

محمد آزادپور

فلسفه رئیس و استاد گروه فلسفه ، دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو

philosophy.sfsu.edu/people/faculty/mohammad-azadpur
azadsfsu.edu
001-(415) 338-3135
0000-0003-0492-8458

h-index: 3  

https://scholar.google.com/citations?user=nFEEK50AAAAJ&hl=en

سعید بینای مطلق

فلسفه عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/binaymotlagh
said_binayemotlaghyahoo.fr
۰۳۱۳۷۹۳۲۱۲۸-۲۶۴۰

مهدی امین رضوی

ادیان و عرفان استاد فلسفه دین و همچنین مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه ماری واشینگتن

cas.umw.edu/middleeaststudiesminor/
maminrazumw.edu

ماساتاکا تاکیشیتا

فلسفه دانشگاه توکیو، گروه مطالعات اسلامی، بازنشسته

www.ioc.u-tokyo.ac.jp/eng/news/news.php?id=20161117155321
masataka.takeshitanifty.ne.jp
00000000000000000000

اعضای مشورتی هیات تحریریه

نصرالله پورجوادی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

en.wikipedia.org/wiki/Nasrollah_Pourjavady
nasrollah.pourjavadygmail.com


https://en.wikipedia.org/wiki/Nasrollah_Pourjavady

https://www.amazon.com/Books-Nasrollah-Pourjavady/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3ANasrollah+Pourjavady

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C

 

http://www.studiesincomparativereligion.com/Public/authors/Nasrollah-Pourjavady.aspx

آکیرو ماتسوموتو

عرفان اسلامی استاد دانشگاه سنت توماس اوزاکا- ژاپن

akirojanst.thomas.ac.jp

حسین معصومی همدانی

تاریخ علم استادیار بازنشسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

www.irip.ac.ir/en/researchgroups/emeritistaff/hosseinmasoumihamedani-Hossein-Masoumi-Hamedani
hosseinmasoumi27yahoo.com
00982167238208
0000-0003-0643-6828

h-index: 2  

https://www.irip.ac.ir/fa/home/research/azabazneshasteh/masoumihamedanihossein-Hossein-Masoumi-Hamedani-Masoumi-Hamedani-Hossein

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://www.hamshahrionline.ir/news/240284/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B7

http://www.ias.ac.ir/index.php/2015-12-05-15-20-51/1428-hossein-masoumi

https://virastaran.net/a/b/bb/11680/