استفاده از سامانه مشابهت یابِ «همیاب»

به منظور بررسی دقیق مقاله‌های ارسالی، کلیه مقالات ارسال شده به این مجله علاوه بر داوری توسط حداقل دو داور توسط سامانه مشابهت یابِ همیاب بررسی می‌شود و نتایج در اختیار سردبیر و داوران قرار خواهد گرفت.