رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بررسی ادله اریگن در امکان شناخت خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کلام، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

2 مدیر گروه ادیان و عرفان موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

10.22034/iw.2020.217782.1399

چکیده

امکان شناخت خدا از مهم‌ ترین پرسش‌های الهیاتی در ادیان مختلف است. در پاسخ به این سؤال که آیا می توان خدا را شناخت یا خیر مطالب مختلفی بیان شده و ادلۀ مختلفی اقامه شده است. در این میان اریگن اسکندرانی از بزرگترین الهیدانان صدر مسیحیت و صاحب اولین الهیات نظامند مسیحی، دلایلی در دفاع از امکان شناخت خدا بیان کرده است که در این مقاله این ادله از میان آثار او استخراج، واکاوی و بررسی شده اند. اریگن اسکندرانی با دو دلیل عقلی و سه دلیل نقلی ممکن بودن شناخت خدا را اثبات می کند. وی با معرفی مسیح به‌عنوان یگانه میانجی (لوگوس) و حکمت مجسم، تنها راه شناخت خدا را شرکت در ذات مسیح و تمسک به او برمی شمرد. با این‌ حال اعتقاد اریگن به ممکن شدن شناخت خدا به واسطۀ تجسد مسیح برای عموم مردم، با دلایل عقلی ای که بیان کرده است سازگار نمی نماید.

کلیدواژه‌ها


-        کتاب مقدس، عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمه پیروز سیار،  چاپ دوم، تهران، نشر نی، 1378.
-        استید، کریستوفر، فلسفه در مسیحیت باستان، ترجمه عیدالرحیم سلیمانی اردستانی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، 1387.
-        افلاطون، کراتیلوس، جمهوری، تیمائوس، (مجموعه آثار)، ج 2 و 3، ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، انتشارات خوارزمی، تهران، بی­تا.
-        کونگ، هانس، متفکران بزرگ مسیحی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، 1386.
-        لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه روبرت آسریان، نشر فرزان،  تهران، 1380.