داوران

  • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
  • زمان داوری:  حداقل 4 هفته

 

با تشکر از تمامی داورانی که زمان و تخصص خود را جهت ارتقاء سطح کیفی محتوی مقالات نشریه "جاویدان خرد" صرف کرده اند. فهرست داورانی که در یک سال گذشته (1399) با نشریه همکاری داشتند، در زیر نوشته شده است:

 

نام داور رشته تخصصی
محمد جواد اسماعیلی فلسفه غرب
محمدرضا اسمخانی فلسفه غرب
شهین اعوانی فلسفه غرب
غلامرضا اعوانی فلسفه غرب
علی افضلی
رضا اکبری فلسفه اسلامی
حسن امیری آرا فلسفه غرب
سعید انواری فلسفه اسلامی
سعید بینای مطلق فلسفه غرب
بهمن پازوکی فلسفه غرب
شهرام پازوکی ادیان و عرفان
میثم توکلی بینا فلسفه غرب
غلامحسین جوادپور فلسفه اسلامی
محسن جوادی
طاهره حاج ابراهیمی ادیان و عرفان
مینو حجت فلسفه غرب
بهروز حدادی ادیان و عرفان
علی حسین خانی
محمد حسین زاده فلسفه اسلامی
مالک حسینی فلسفه غرب
حسین حمداللهی فلسفه اسلامی
امیرحسین خداپرست فلسفه غرب
عبدالحسین خسروپناه فلسفه اسلامی
سید موسی دیباج
اسماعیل رادپور ادیان و عرفان
محمد یوسف راسخ
اکبر راشدی‌نیا فلسفه اسلامی
احمد رجبی فلسفه غرب
مصطفی زالی فلسفه غرب
غلامرضا زکیانی
سید مسعود زمانی فلسفه غرب
حسین زمانیها فلسفه اسلامی
محمد سوری ادیان و عرفان
احمد حسین شریفی فلسفه اسلامی
ایمان شفیع بیگ فلسفه غرب
علی شهبازی
احمد شه گلی
فاطمه شهیدی فلسفه اسلامی
حسین شیخ رضایی فلسفه غرب
هادی صمدی
سید حمید طالب زاده فلسفه غرب
محمدتقی طباطبایی فلسفه غرب
نیر طهوری
بابک عالیخانی ادیان و عرفان
مهدی عبداللهی فلسفه اسلامی
محمد رضا عدلی ادیان و عرفان
قربان علمی ادیان و عرفان
مسعود علیا
اسماعیل علیخانی فلسفه اسلامی
سیداحمد غفاری فلسفه اسلامی
مهدی فدایی مهربانی فلسفه غرب
حمیدرضا فرزان‌یار
اسدالله فلاحی منطق
مهرداد قیومی ادیان و عرفان
امیراحسان کرباسی زاده
رضا کوهکن ادیان و عرفان
لیلا کیان‌خواه فلسفه اسلامی
امیرمحمد گمینی فلسفه غرب
رضا گندمی فلسفه غرب
سعید ماخانی فلسفه غرب
حسین محمدخانی فلسفه اسلامی
عبدالله محمدی فلسفه اسلامی
ابوالفضل محمودی
علی مرادخانی فلسفه غرب
سید رحمان مرتضوی باباحیدری
شمس‌الملوک مصطفوی فلسفه غرب
منصور معتمدی ادیان و عرفان
حسین معصومی همدانی ادیان و عرفان، فلسفه غرب
علیرضا منصوری فلسفه غرب
عباس منوچهری
امیر نصری فلسفه غرب
مرتضی نوری فلسفه غرب
حسین هوشنگی
هادی وکیلی
محمد جعفر یاحقی ادیان و عرفان
ابوتراب یغمایی فلسفه غرب
سید محمود یوسف ثانی فلسفه اسلامی