تعداد مقالات 240
تعداد نویسندگان 252
تعداد مشاهده مقاله 173,192
 نسبت مشاهده بر مقاله  721.63
-----------------------
تعداد مقالات ارسال شده 419
تعداد مقالات رد شده 294
تعداد مقالات پذیرفته شده 82
درصد پذیرش 20
 تعداد داوران  71


جاویدان خرد، مجله‌ای علمی و تخصصی است که با هدف انتشار مقاله‌ها و دستاوردهای پژوهشی بنیادی در رشته‌های مختلف  فلسفه به‌خصوص مطالعات مرتبط با حکمت دینی، اسلامی، ایرانی و جلوه‌های آن  توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

شماره جاری: دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398 

3. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

صفحه 51-70

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


12. بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

صفحه 237-262

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی