آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 488
تعداد پذیرش 97
تعداد پذیرش بدون داوری 34
تعداد عدم پذیرش 328
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 223

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 252
تعداد مشاهده مقاله 195577
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 105395
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
درصد پذیرش 20 %