اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 430
تعداد پذیرش 81
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 205

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 250207
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134408
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
درصد پذیرش 19 %