اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 451
تعداد پذیرش 82
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 308
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 213

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 295
تعداد مشاهده مقاله 259089
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 138535
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
درصد پذیرش 18 %