اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 397
تعداد پذیرش 73
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 276
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 193

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 235814
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125899
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
درصد پذیرش 18 %