نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

10.22034/iw.2020.223019.1407

چکیده

چکیده مقاله:
نیروزیّة نام رساله‌ای از ابن‌سینا در تفسیر قرآن است که در آن بر اساس اصول فلسفیِ خویش و نیز بر اساس حساب جمل، تلاش می‌کند تا حروف مقطّعة قرآنی را تفسیر کند. ابن‌سینا در ابتدای این رساله مقدمه‌ای ذکر می‌کند و در آنجا توضیح می‌دهد که این رساله را به رسم هدیة نوروزی به شخصی با لقب «الشیخ الأمیر» تألیف کرده است. نام مهدی ألیه نامی مبهم است و در نگاه اوّل با هیچکدام از اطرافیان و معاصران ابن‌سینا انطباق کامل ندارد. از این‌رو بررسی و پژوهش در هویّت مهدی إلیه از جمله جنبه‌های مهم این اثر است. از جمله ابعاد دیگر پژوهش در این اثر، تحقیق در روش ابن‌سینا در تفسیر حروف مقطّعه و ارتباط آن با سایر آثار ابن‌سینا است.
تصحیح انتقادی این اثر بر مبنای چهار نسخة برگزیده انجام شده که قدیمی‌ترین آن‌ها نسخه‌ای متعلق به سال 702 هجری قمری است.
دکتر لیلا کیا خواه

کلیدواژه‌ها