الهیات شهودی یا راه عشق در رسیدن به خیر اعلی از نظر افلوطین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری فلسفه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

راه عشق یکی از دو راه رسیدن به احد در دیدگاه افلوطین است. مقاله حاضر ابتدا در مقام توصیف راه عشق، آن را یک فرایند سیر و سلوک نفس می‌داند که از دیدن زیبایی‌های محسوس شروع و به زیبایی‌های معقول ادامه می‌یابد و بعد به فوق زیبایی عروج می‌کند تا خود را در حد امکان، شبیه احد نماید و با او یگانه گردد. سپس این موضوع بررسی می‌شود که آیا ارتباط عاشقانه بین انسان و خدا صرفاً از طرف انسان برای رسیدن به خداست یا خدا نیز به رستگاری انسان عنایت دارد؟ نظر به اینکه اشتیاق انسان به سوی مبدأ خود و بازگشت به احد در نهاد انسان قرارداده شده است که این شوق بالقوه، با تزکیه و سیر و سلوک شهودی انسان فعلیت می‌یابد و نیز با توجه به اینکه خدا که خودکفا و بسیط مطلق است، علت فاعلی و غائی ایجاد انسان و علت مبقیه اوست؛ از این‌رو در نظر افلوطین خدا عنایت ویژه به سعادت انسان مبذول نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plotinus’ View on Theology of Intuition or the Way of Love to Attain the Good

نویسنده [English]

  • Asadollah Heidarpour Kiayi
چکیده [English]

The way of love is one of the two ways to attain to the One in view of Plotinus. In this paper we attempt to describe the way of love which is a process of spiritual journey which soul begins from seeing the tangible beauties and then continues to see the beauties of intelligible world, and finally reaches to the beyond of beauty. The soul performs the journey so as to become similar to the One as far as possible and then becomes united with it. Then it will be investigated whether the love-relationship between the God and man is merely bilateral or the God does regard to human happiness. Based on idea of plotinous, the Good has special attention to human happiness. Because man potentialy has its love from beginning and realizes it with purification and spritual journeying, in adition, the One is the efficient cause, ultimate cause and survival case for everything.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plotinus
  • love
  • Theology of intuition
  • Mystical experience
  • Epistrophe
  • The Good