مقالة فی الشکل الرابع أبوالفتوح ابن‌الصلاح الهمدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران،

چکیده

ابوالفتوح احمد بن محمد بن صلاح همدانی، که یک سده پس از ابن‌سینا می‌زیسته، نخستین منطق‌دان مسلمان است که ضرب‌های منتج و عقیم شکل چهارم را به تفصیل برشمرده و اثبات کرده است. رسالة او با نام «مقالة فی الشکل الرابع من أشکال القیاس الحملی و هو الشکل المنسوب إلی جالینوس» در سال 1965م. به صورت عکسی چاپ و یک سال پس از آن با تصحیح نسبتاً ضعیفی از سوی نیکلاس رشر در آمریکا منتشر شده است. این مقاله تصحیح و تحقیق مجدد این رساله، اصلاح خطاهای تصحیحی و حروف‌چینی، و افزودن نکاتی محتوایی در پانوشت به همراه تاریخچه‌ای از شکل چهارم قیاس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abul-Futuḥ Ibn-al-Ṣalaḥ Al-Ḥamadāni’s Treatise on the Fourth Figure

نویسنده [English]

  • Asadollah Falahiy
چکیده [English]

Abul-Futuh Aḥmad ibn-Muḥammad ibn-al-Ṣalāḥ Al-Ḥamadāni, a logician who lived one century after Avicenna, is the first Muslim who enumerated and proved the valid and invalid moods of the Fourth Figure in his treatise: ‘On the Fourth Figure, which is attributed to Galen.’ A facsimile of this has been published in 1965, and one year later was published in USA with a fairly unsophisticated edition of Nicholas Rescher. This paper is a new edition of the treatise with many corrections and contains some new information about the history of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn-al-Ṣalāḥ Al-Ḥamadāni
  • Fourth Figure
  • Galen
  • Dinhā the priest