تحقیق و تصحیح انتقادی رساله منسوب به ابن‌سینا انفساخ الصور الـموجودة فی النفس الـمخالفة للحقّ عن النفس البشریّة بعد الـموت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران؛

2 استادیار دانشگاه پیام نور، واحد آبیک

چکیده

رسالهانفساخ الصورالموجودة    فی النفس المخالفة للحق عن النفس البشریة بعد الموت،یکی از آثار کوتاه فلسفی منسوب به ابن‌سیناست که تاکنون فقط یک بار در جلد اول کتاب حکمت بوعلی سینا به چاپ رسیده است.
 این رساله درباره‌ صور مخالف با حقی است که در نفس وجود دارند. در این‌ رساله دو مسأله مطرح می‌شود؛ مسأله اول اینکه آیا این صور تنها متخیله هستند یا علاوه بر آن، معقوله نیز هستند؟ و مسأله‌ دوم اینکه آیا این صورِ مخالف با حق، پس از مرگ، از نفس انسان جدا می‌شوند یا برای همیشه در نفس انسان باقی می‌مانند؟
مؤلفِ رساله ابتدا ثابت می‌کند که این صور علاوه بر متخیله بودن، معقوله نیز هستند و سپس ثابت می‌کند که پس از مرگ، این صور از نفس انسان جدا شده و مضمحل می‌گردند.
تصحیح تحقیقی این رساله بر پایه پنج نسخه‌ موجود در کتابخانه‌های احمد ثالث و نور عثمانیه در ترکیه، کتابخانه پترمن در آلمان، کتابخانه آیت‌الله گلپایگانی در قم، و کتابخانه دانشگاه تهران انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Research and Edition of the Treatise which is Attributed to Avicenna “Disappearing of Imaginary Ideas in Human Soul after Death”

نویسندگان [English]

  • Hassan Ebrahimi 1
  • Mohammad Jafar Heydari 2
چکیده [English]

The treatise published here is one of the shortest philosophical works which is attributed to Avicenna and so far has been published only once in the first volume of Buali’s Hekmat.
The treatise is about those ideas which are in the soul and are in opposition with the reality. Two questions arise here: firstly, whether such ideas are imaginary or rational ideas are also among them? Secondly, will these ideas separate from the soul after death or do they permanently remain in the human soul?
The author of the treatise firstly proves that the above mentioned ideas are rational as well as being imaginary and then proves that after death, these ideas will separate from the human soul and disappear.
This treatise had been edited on the basis of 5 manuscripts of it preserved in “Ahmad Ṣales” and “Nour Othmaniyeh” libraries in Turkey, “Peterman library” and “Ayatullah Golpayegani Library” in the city of Qom, as well as “Tehran University's library”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • Disappearing of ideas
  • Soul
  • Imagination
  • Rational