ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه شیراز


عنوان مقاله [English]

ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم

نویسندگان [English]

  • qasem kaaei 1
  • Ashkan Bohrani 2