تأمّلاتی در مبحث کلّی با مروری در برخی از آثار ابن سینا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مدرسه شهید مطهری


عنوان مقاله [English]

تأمّلاتی در مبحث کلّی با مروری در برخی از آثار ابن سینا

نویسنده [English]

  • manijeh Palangi