درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز


عنوان مقاله [English]

درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد)

نویسنده [English]

  • Saeid Rahimian