معاد جسمانی از منظر دو حکیم آقا علی مدرس زنوزی و آیت الله رفیعی قزوینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

معاد جسمانی از منظر دو حکیم آقا علی مدرس زنوزی و آیت الله رفیعی قزوینی

نویسنده [English]

  • Seyed ali Alavi