ارزیابی رویکرد صدرایی و اشراقی به فرآیند دیدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

ارزیابی رویکرد صدرایی و اشراقی به فرآیند دیدن

نویسنده [English]

  • Naser Mo'meni