معرفت النفس» از رهگذر پیوند میان عقل و فطرت و دین از دیدگاه صدرالمتألهین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه شیراز


عنوان مقاله [English]

معرفت النفس» از رهگذر پیوند میان عقل و فطرت و دین از دیدگاه صدرالمتألهین

نویسنده [English]

  • Ali mohammad Sajedi