مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه زنجان


عنوان مقاله [English]

مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی

نویسنده [English]

  • Tahereh Kamalizadeh