کلیسای کاتولیک و جهان مدرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

چکیده

نحوة مواجهة هریک از ادیان الهی با دنیای مدرن و دگرگونی‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و تحولات تند و سریع مدرنیته و مسائل ناشی از آن، از مسائل مهم پیش‌ روی ادیان است. هدف این نوشتار ارائة گزارشی از نحوة مواجهة مسیحیت با لوازم و مسائل دنیای جدید و چاره‌اندیشی بهتر برای این مواجهه است. پیروان کلیسای کاتولیک در مواجهة با جهان جدید و مسائل و معضلات آن و رقیبان تازه‌نفس و مقتدری چون اومانیسم، لیبرالیسم، سکولاریسم، فمینیسم‌ و ...، با تعدیل در دیدگاه‌های خویش، به شیوه‌های گوناگون این مواجهه را پیش بردند. برخی از آنها، نظیر احیای فلسفة توماس آکویناس یا نوتومیسم، الهیات اجتماعی و پرداختن به امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، و آشتی محتاطانه با دنیای مدرن از طریق شورای واتیکانی دوم از ناحیه خود کلیسا شروع شدند یا نظر مساعد کلیسا را جلب کردند و برخی نیز، نظیر مدرنیسم کاتولیکی از حمایت کلیسا برخوردار نشدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Catholic Church and Modern World

نویسنده [English]

  • Esmaeel Alikhani
چکیده [English]

One of the important issues for religions is how to encounter the modern world and the cultural, political and economic events of the modernism. This paper presents a report on how Christianity tackles the issues facing the modern world and so how we find a better solution to encounter it. Catholic Church in the encounter with the modern world and the problems it caused and powerful rivals such as humanism, liberalism, secularism, feminism etc., modified its views andencountered it in many ways. Some of them like the revival of the philosophy of Thomas Aquinas or Neo- Thomism, social theology and attending to social, political, economic works and  cautious reconciliation with the modern world through the Second Vatican Council began by the Church or accepted by it. But some of them, like Catholic modernism rejected by it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern world
  • Catholic Church
  • Catholic modernism
  • Neo- Thomism
  • Social theology
  • Second Vatican Council