نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پردیس و دانشگاه مذاهب اسلامی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

10.22034/iw.2020.249877.1454

چکیده

یکی از مفاهیم مطرح در سنت بودایی و به ویژه بودایی مهایانه مفهوم‌" بدهی‌چیته" است.مفهوم‌بودایی بدهی‌چیته در دو معنای اولیه و ثانویه‌ یا جزیی وکلی به‌کارمی‌رود. بدهی‌چیته‌درمعنای‌ اول‌که می‌توان آن را بیداری دل ترجمه کرد تقریبا معادل مفهوم یقظه در عرفان اسلامی‌است، و آن ‌سرآغاز مسیری است که یک سالک بودایی طی می‌کند تا خود و سایر موجودات را از رنج نجات و به رهایی ‌برساند. به همین دلیل این مفهوم در بودایی مهایانه ‌دارای اهمیت ویژه است. در این طریقت بدهی‌چیته از‌گام‌های دهگانه "بدهی‎ستوه "یا سالک آرمانی این طریق در سیر وسلوک عرفانی ‌به شمار نمی‌آید و آن را از‌ مقدمات ورود سالک به طریقت می‎دانند.بدهی‌چیته در معنای کلی‌ و اصلی امری وجودی و مطلقی است که همگان در ذات خود از آن بهره‌مند هستند و تا ابد بدون تغییر باقی می‌ماند. این مفهوم از بدهی‌چیته معادل "شونیتا،" "دهرمه‌کایه "و "تتهتا "است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات