نویسنده = سعید گراوند
تعداد مقالات: 2
1. پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-178

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


2. معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-51

شهرام پازوکی؛ سعید گراوند