1. نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تکیه بر آراء عرفانی ابن‌عربی و مولوی

صفحه 5-32

هاجر آویش؛ قاسم کاکایی


2. اعیان ثابته بستر تحقق برزخیت خیال

صفحه 33-54

حجت‌الله باقری؛ سید محمود یوسف‌ثانی


3. سروده‌های حکیم میرفندرسکی

صفحه 55-82

ایرج داداشی؛ فرهنگ مظفر


4. نقش قوه در تبیین وجود موجودات مادی در فلسفه ارسطو

صفحه 83-118

احمد عسگری


5. تحقیق و تصحیح انتقادی رساله «فی أغراض ما بعد الطبیعة»

صفحه 119-157

لیلا کیان‌خواه


6. دلالت‌شناسی اسم‌های خاص و داستانی در آرای ابن‌سینا، کریپکی و اومبرتو اکو

صفحه 159-181

سید ضیاء موحد


7. نقش خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

صفحه 183-204

محمد ابراهیم نتاج