1. تبیین حرکت‌شناسی ابن‌سینا در سنّت تفسیری حلّ مشکلات الإشاراتِ طوسی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-52

محمد جواد اسماعیلی


2. The Commentary Tradition ON THE ILĀHIYYĀT OF THE SHIFĀʾ

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-26

محمد جواد اسماعیلی