1. تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-226

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه


2. مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-77

اشرف روشندل پور؛ شاهرخ حکمت


3. مقدمه و تصحیح انتقادی معاش السّالکین سیّدمحمّد نوربخش

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-40

جمشید جلالی شیجانی


4. سخن عارف

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-169

قربان ولیئی محمدآبادی ولیئی محمدآبادی


5. تقابل هستی‌شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن‌عربی و ابن‌تیمیه

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-158

محمد نصیری؛ محمد محسن مروجی‌ طبسی


6. روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-112

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی