کلیدواژه‌ها = عقل
نقد مفهوم ”طبیعت محض“

دوره 19، شماره 42، اسفند 1401، صفحه 235-250

10.22034/iw.2023.389513.1675

فرانکو مانی


تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناختی حکمت اشراق

دوره 10، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 65-79

عبدالحسین خسروپناه


نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان

دوره 09، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 53-74

محمد سعیدی مهر؛ مهدی فرجی پاک